Panoorin ang “Usapang Hallyu Hometown Cha-Cha-Cha Finale Weekend episode.

Habang hinihintay ang “Hometown Cha-Cha-Cha” episode 15, nagkuwentuhan muna tayo kasama si Dave Guino, a.k.a. The Kuripot Traveler. Pinag-usapan natin ang mga paborito nating eksena, ang ating takeaways, at ang sa tingin natin ay mangyayari sa kuwento nina Hong Du-sik at Yoon Hye-jin.

Enjoy “Usapang Hallyu” and your “Hometown Cha-Cha-Cha” finale weekend!

Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.